Medische keuring

Iedereen die een rijbewijs in de categorie C en/of CE wil behalen moet een medische keuringondergaan. Wij raden u aan deze keuring al in een vroeg stadium te laten uitvoeren. De tijd die verstrijkt tussen het moment van keuren en het hebben van een geschiktheidsverklaring van het CBR, is afhankelijk van uw medische toestand. Het opleidingstraject hoeft door een vroege keuring geen onnodige vertraging op te lopen.

De eerste stap die hiervoor gezet moet worden, is het invullen van een 'eigen verklaring voor rijbewijs CDE'. Deze kunt u kopen op het gemeentehuis. De voorzijde van deze verklaring moet u zelf invullen en ondertekenen, de achterzijde moet door een ARBO-arts ingevuld worden. Deze ingevulde eigen verklaring moet worden opgestuurd (in bijgevoegde envelop) naar het CBR. Na goedkeuring door de CBR-arts ontvangt u een 'verklaring van geschiktheid voor categorie C of CE'. 

Zonder deze verklaring kan geen praktijkexamen aangevraagd worden.